فعال کردن نمایش خطا در پی اچ پی

بازدید: 1599 بازدید

جهت فعال یا غیر فعال کردن نمایش خطا در PHP

می بایست مقادر زیر در تنظیمات پی اچ پی تغییر دهید:

display_errors

نکته بسیار مهم:

امکان تغییر مقادیر از طریق کد برنامه پی اچ پی برنامه ها وجود دارد، بنابراین در صورتی که با اعمال این تنظیمات، تغییری در مقادیر لحاظ نگردد.

این احتمال هم وجود دارد که مقادیر از طریق برنامه مجددا مقدار دهی شده باشد.

 

در این مقاله دو روش مختلف را بررسی خواهیم کرد :

1-

تغییر از طریق .user.ini

مقادیر زیر می بایست از طریق فایل

.user.ini

برای شاخه وب مورد نظر اعمال گردد:

روشن کردن نمایش خطا:

display_errors = on

خاموش کردن نمایش خطا:

display_errors = off

2-

تغییر از طریق فایل .htaccess

مقادیر زیر می بایست از طریق فایل

.htaccess

در شاخه مورد نظر اعمال گردد:

روشن کردن نمایش خطا:

php_flag display_errors on

خاموش کردن نمایش خطا:

php_flag display_errors off

ادامه مطلب