پاپ-آپ-چیست
28 مرداد 1399

حتما برای شما هم پیش آمده است تا به محض ورود به یک وبسایت اینترنتی ، صفحاتی به صورت ناگهانی برایتان باز می شوند که اغلب دارای محتویات تبلیغاتی هستند.این تبلیغات پاپ آپ نام دارند