لینکدین-چیست
4 مرداد 1400

امروزه جای خالی شبکه اجتماعی مخصوص مشاغل و حرفه ها به وضوح احساس می شود.در این مقاله با هم بررسی میکنیم که شبکه اجتماعی لینکدین (linkedin) می تواند این خلا را پر کند یا خیر .