نرخ-کلیک-یا-CTR-چیست
1 تیر 1400

CTR در اصل میزان درصدی از کاربران است که در نتایج تصمیم میگیرند تا روی سایتتان کلیک کنند.نرخ کلیک از حاصل تقسیم تعداد کلیک کاربران روی سایت شما بر تعداد نمایش وبسایت شما به افراد بدست می‌آید.