10 مزیت طراحی سایت با وردپرس
21 اردیبهشت 1400

ابتدا به بررسی برخی از مزایا و ویژگی های وردپرس میپردازیم که سبب شده تا  تعداد سایت های وردپرسی انقدر زیاد شود و سپس آماری از تعداد سایت های وردپرسی خواهیم گفت.