افزونه نظرات حرفه ای دیسکاز
29,000 تومان
  • ساخت فرم های سفارشی نظرات
  • بازنویسی الگو و سبک نظر
  • تعیین محدودیت برای تعداد خطوط
  • مخفی کردن نظرات طولانی 
  • تبدیل URL ها به صورت خودکار برای پیوند دادن در متن نظرات 
  • تبدیل خودکار URL منبع تصاویر به تصویر HTML 
  • فعال سازی دکمه اشتراک گذاری در ایمیل