افزونه لیبل پیشرفته محصولات WooCommerce Advanced Product Labels
20,000 تومان
  • تراز کردن برچسب نسبت به تصویر به صورت جداگانه 
  • وجود انواع برچسب های مختلف
  • داشتن برچسب های مختلف برای افزودن به محصولات